Hlavní stránka > Uniformy > Československo 1945-1992 > Československá armáda 1990-1992

Československá armáda 1990-1992

Ač se zdálo, že klíčovým problémem polistopadového Československa bude změna politického systému a transformace ekonomiky, hlavním tématem se rychle stávala národnostní otázka. Vznikly spory mezi českou a slovenskou politickou reprezentací, a to již o samotný název státu. Nakonec byl zvolen kompromisní název Česká a Slovenská Federativní Republika.1 Název je pravopisně nesprávný a vznikl kvůli dalšímu ze sporu o velké „S“. Část slovenských představitelů po listopadu 1989 požadovala také velké písmeno „S“ u „Slovenská“, ale zejména čeští zástupci nechtěli na tuto verzi přistoupit. Jako kompromis byl nakonec název „Česká a Slovenská Federativní Republika“, i když odporoval pravopisu obou jazyků.2


Na fotografii má vojín vycházkový a společenský stejnokroj
     z khaki tesilu s blůzou s otevřeným límcem, kulatá čepici se štítkem,
     kterou používali od roku 1979. Má tuhé dýnko a na tuhém okolku je
     umístěn státní znak ČSFR. Příslušnost k automobilnímu vojsku je
     označena kovovým znakem na límci. Štítek i podbradník jsou hnědé.
     Knoflíky jsou mořené

Příslušník auto-mobilního vojska armády České a Slo-venské Federativní Republiky na sobě má původní uniformu vz.63 z khaki tesilu s blůzou s otevřeným límcem a khaki letní bundo-košilí. Na hlavě má kulatou čepici se štítkem zaváděnou od roku 1979. Čepice je s vyztuženým dýnkem a okolkem. Na okolku je umístěn mořený státní znak ČSFR. Štítek i kožený pod-bradník jsou hnědé barvy. Knoflíky jsou mořené.3Rozměry: 99x148 mm


 1. Pád komunismu a rozdělení federace (do roku 1992)[online]. Dostupné na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_%C4%8Ceska#P%C3%A1d_komunismu
  _a_rozd%C4%9Blen%C3%AD_federace_(do_roku_1992)"
 2. Spor o název československé federace[online]. Dostupné na WWW: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_a_Slovensk%C3%A1_Federativn%C3%AD
  _Republika"
 3. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.33 a 34 obrazová tabule LXXVI-A-7
 • < Československá armáda 1945-1992
 • Československá armáda 1945-1950
 • Československá lidová armáda 1951-1959
 • Československá lidová armáda 1960-1989
 • Československá armáda 1990-1992
 • Odkazy