Hlavní stránka > Uniformy > Československo 1945-1992 > Československá armáda 1945-1950

Československá armáda 1945-1950

Od roku 1946 se nosily jednotné uniformy podobné předválečným, ale se změnami vzniklými již za války. Měly otevřené límce i u mužstva. Z límců byly odstraněny výložky a lemovky a podložky na náramenících poddůstojníků. Podklady poddůstojnických hodností na náramenících a lemy nárameníků u vyšších byly pro všechny druhy zbraní karmínově červené a měly tak pouze ozdobný charakter. Mužstvo lemovky nemělo. Na (zjednodušených1) lodičkách a měkkých čepicích s dýnkem již ovšem hodnostní označení nebylo. Na polních stejnokrojích žádné barevné doplňky nebyly.2

U letectva (i mužstvo) byly khaki uniformy nahrazeny šedomodrými, nicméně doplňky karmínové barvy byly stejné jako u pozemního vojska karmínově červené.3

Vojín na fotografii je podle odznaku polní pilot - letec nebo polní pozorovatel - letec (navigátor).4


  1. HUS, M. Uniformy naší armády od roku 1918 text s.15
  2. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.27, obrazová tabule LVIII až LXII
  3. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , text s.27, obrazová tabule LVIII až LXII
  4. VOGELTANZ, J.; HUS, M.; POLÁK, M. Československá armáda ... , obrazová tabule LXII
  • < Československá armáda 1945-1992
  • Československá armáda 1945-1950
  • Československá lidová armáda 1951-1959
  • Československá lidová armáda 1960-1989
  • Československá armáda 1990-1992
  • Odkazy