Hlavní stránka > Poznámky > Odkazy na zdroje informací

Odkazy

FEYNMAN, R. P.: O povaze fyzikálních zákonů, z anglického originálu Character of Physical Law, vydaného nakladatelstvím Penguin Books, Londýn 1992, přeložili Jana a Tomáš Ledvinkovi., 2. doplněné vydání, Praha: AURORA, 2001

ISBN 80-85974-86-X


RÁDL, E.: Dějiny filosofie, novověk, reprint 1. vydání (Jan Laichter 1933), Praha: Votobia, 1999

ISBN 80-7220-064-XTRTÍK, Z. Dějinně - filosofické pozadí theologie, 1. vydání, Praha: Ústřední církevní nakladatelství (ÚCN), 1958, (Skripta Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze)TRTÍK, Z.: Komparativní symbolika, Praha: Ústřední církevní nakladatelství (ÚCN), 1962, (Skripta Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze)Z ekumeny, Papež nevyhlásí nové mariánské dogma. Český zápas čtrnáctideník Církve československé husitské, 1. vyd., 1997, č. 19, s.