Hlavní stránka > Poklady > Drahé kameny > Skoryl >

Skoryl

Skoryl, chemicky NaFe2+3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4, je černá (někdy s náběhem do modra, zelena nebo hněda) na železo bohatá odrůda turmalínu. Má skelný lesk, nerovný lasturnatý lom, tvrdost 7–7,5 a je křehký. Zahříváním nebo stlačováním se konce krystalů nabíjejí opačným elektrickým nábojem (pyroelektrický a piezoelektrický jev).

Skoryl

Skoryl

Pohled na skoryl z různých úhlů:

Skoryl je poměrně hojný minerál, který se nachází na mnoha lokalitách, ať už ve formě malých milimetrových krystalků a nebo velkých krystalů dosahující až několika decimetrů. Největší krystaly našeho černého turmalínu pocházejí z Písecka, kde byly v pegmatitu nalezeny až 30 cm dlouhé sloupce. Sbírat lze skoryl také u Říčan, Budislavi, v Dolních Borech u Velkého Meziříčí a jinde. Nízce sloupcovité, často oboustranně ukončené krystaly pocházejí od Cyrilova. Zvláštností na území Česka je lokalita poblíž města Protivín, kde se vyskytují celé krystalické shluky zvané Myšenecká slunce. Nádherné krystaly jsou známé především z pegmatitů v Dolních Borech, Cyrilově, Sukách, Bobrůce a řadě dalších. Z Horních Borů a Cyrilova pochází čočkovité krystaly světové kvality.


BOUŠKA, V.; KOUŘIMSKÝ, J.: Drahé kameny kolem nás, s.74 až 77.

Skoryl - Wikipedie [online]. Dostupné na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Skoryl

  • Český granát
  • Opál
  • Skoryl