Hlavní stránka > Poklady > Drahé kameny > České granáty >

Český granát (Pyrop)

Český granát, pyrop, patří do početné skupina křemičitanů s podobnými vlastnostmi. Jeho chemické složení je Mg3Al2(SiO4)3. Tvoří dobře vyvinuté krystaly. Příměsí kysličníku chromitého je zbarven sytě až krvavě červeně. Je průhledný až průsvitný. Má skelný až hedvábný lesk, lasturnatý, lom, tvrdost 6,5 až 7,5 a index lomu 1,714.

Granát v matečné hornině, Malanice, ČR

Český granát v matečné hornině, Malenice, ČR

Pohled na pyrop z Malenic z různých úhlů:

Jako všechny granáty i pyropy vzdorují větrání, proto je většinou nacházíme v náplavech. Nejznámějším nalezištěm jsou jižní svahy Českého středohoří, zejména v okolí Třebívlic, Třebenic, Podsedic, Dlažkovic a Měrunic. Ložiska se nalézají v náplavech (pyropové štěrky). Primárních výskytů je málo (vrch Linhorka). Jiná česká naleziště: Jičín a Stará Paka v Podkrkonoší, Mohelno, okolí Kolína nad Labem.


BOUŠKA, V.; KOUŘIMSKÝ, J.: Drahé kameny kolem nás, s.79 až 83.

Pyrop - Wikipedie [online]. Dostupné na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Pyrop

  • Český granát
  • Opál
  • Skoryl