Hlavní stránka > Poklady > Drahé kameny >

Drahé kameny

Drahokam je minerál nebo minerální odrůda, který je cenný pro své výjimečné estetické vlastnosti a je používán na ozdobné účely. Musí mít nádherný lesk a barvu, čistotu, stálost, mechanickou i chemickou odolnost a musí být vzácný.


Hlavní druhy:

Do roku 1955 se za drahokamy považovaly průhledné a k broušení vhodné minerály s tvrdostí nad 7. stupeň Moshovy stupnice tvrdosti (křemen), zatímco ostatní, i když průhledné, ale nedosahující 8. stupně Mohsovy stupnice byly označovány jako tzv. polodrahokamy – podle toho by mezi polodrahokamy patřil i jeden z nejcennějších drahých kamenů, smaragd. Název polodrahokamy byl tedy v roce 1955 zrušen vydáním nového závazného názvosloví kamenů mezinárodní organizací BIBOA se sídlem v Haagu. Jako drahé kameny byly do budoucna označeny všechny další i průsvitné a neprůhledné minerály používané na výrobu šperků.


Hlavní druhy:

  1. Drahokam [online]. Dostupné na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Drahokam
  2. Polodrahokam [online]. Dostupné na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Polodrahokam
  • < Poklady
  • Český granát
  • Opál
  • Skoryl