Most přes Malši a Kozákův mlýn

Na pohlednici je Kozákův mlýn, řeka Malše a most. Silnice spojuje Velešín se Sv. Janem n. M.

Kdysi měl Kozákův mlýn čtyři mlýnská kola, která podle potřeby a podle množství vody mohla pohánět dva mlýnské kameny, kladivo hamru a jednolistovou pilu. Za první světové války byl mlýn přestavěn. Místo kol byla instalována Francisova turbína o výkonu 100 HP (přibližně 74 kW) a generátor na výrobu elektrického proudu. Turbína poháněla mlýn, pilu a elektrárnu. Hamr svoji činnost ukončil. Mlýn dostal tři moderní válcové stolice a elektřina se rozváděla po údolí a do Velešína. Dne 21. 9. 1918 byla přestavba dokončena a dne 20. 12. 1918 bylo ve Velešíně uvedeno první slavnostní osvětlení. S přibývajícím počtem odběratelů a rozšiřováním velešínské továrny musel, hlavně v době, kdy bylo v Malši málo vody, zatížený generátor pomáhat otáčet velký jednoválcový diesel taktéž o výkonu 100 HP. Po zavedení elektřiny na Svachov, do Sedlce a ke Svatému Janu byl postaven parní stroj o výkonu 120 HP. K němu bylo ale potřeba dovážet uhlí. V roce 1940 byla celá síť napojena na Jihočeský elektrárenský svaz. Elektrárna byla zrušena a zařízení prodáno. Další zakoupený generátor již sloužil pouze pro údolí okolo Kozákova mlýna.

Most přes řeku byl postaven roku 1852. Roku 1888 jej strhla velká voda, a proto musel být opraven. Když i tento most dosluhoval v letech 1924 - 1925 postaven nový železobetonový. Ten byl slavnostně uveden do provozu 28. října 1925.1


  1. Společnost Přátel města Velešína / Paměti pana Miroslava Křížka / Historie Kozákova mlýna [online]. [cit. 29. prosince 2018]. Dostupné na WWW:http://http://www.velesinpratele.cz/domains/ velesinpratele.cz/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=99