Větší část fotografie velkého formátu zabírá
  budova radnice s krásným baroním štítem.