Náměstí na počátku 20. stol.

Na okénkové pohlednici popsané a odeslané 8. 9. 1906 je v levém horním okénku
radnice a zrušený kostel sv. Filipa a Jakuba (před snížením střechy lodi).
V pravém horním okénku je náměstí se sadem v dolní části. Za náměstím vykukuje
věž kostela sv. Václava. V dolním okénku je starý dům s arkýřem na krakorcových
nosnících.

Radnice, zrušený kostel sv. Filipa, náměstí se sadem (v pozadí věž kostela sv. Václava) a bývalé bydliště kněží altaristů (Kantůrkovec)

Loď kostela má střechu v podobě před rokem 1906, kdy nebyla obnovena v původní výši, ale byla značně snížena.1

Dům č. 20 je bývalá kaplanka. Přebývali zde kněží altaristé (oltářníci, kteří pečovali o kostelní oltáře). Jedná se o nejstarší známý zachovaný dům ve Velešíně (stál již r. 1491). Z pozdně gotického ostění se zachoval arkýř na kamenných krakorcových nosnících, vnitřní klenby, kamenné ostění u dveří do domu a dvou vnitřních dveří.2


  1. JANDOVÁ R., HOLAKOVSKÝ M.: Dvě knihy o Velešíně, s. 96
  2. JANDOVÁ R., HOLAKOVSKÝ M.: Dvě knihy o Velešíně, s. 105