Náměstí roku 1913

Kostel sv. Filipa a Jakuba se snženou střechou po r. 1906 v pozadí kostel
sv. Václava, nám. J. V. Kamarýta

Kostel sv. Filipa a Jakuba, (vzadu věž kostela sv. Václava) a domy na náměstí

Loď kostela má střechu v podobě po požáru roku 1906, kdy nebyla obnovena v původní výši, ale byla značně snížena.1


  1. JANDOVÁ R., HOLAKOVSKÝ M.: Dvě knihy o Velešíně, s.96