Nám. J. V. Kamarýta,
  radnice, kostel sv. Filipa a Jakuba, v pozadí kostel sv. Václava