Na pohlednici je
vpovzdálí vidět uprostřed jez na Malši, nalevo usedlost u Babků, v pravé části
pohlednice je tzv. Hospůdka a náhon ke Kozákovu mlýnu.