Údolí Malše, jez a Hospůdka

Na pohlednici je
vpovzdálí vidět uprostřed jez na Malši, nalevo usedlost u Babků, v pravé části
pohlednice je tzv. Hospůdka a náhon ke Kozákovu mlýnu.

Na záběru je vidět údolí řeky Malše u Kozákova mlýna. Vpovzdálí je jez, náhon ke Kozákovu mlýnu a úplně napravo Hospůdka. Údolí Malše naproti Kozákovu mlýnu bylo velice častým cílem nedělních vycházek rodin. Kromě dobrého piva majitelé nabídli i kyselé mléko a krajíc domácího chleba. V létě Malše lákala ke koupání a k rybolovu, v zimě se zde bruslilo. Během doby zde vyrostla celá chatová kolonie. V padesátých letech byla Hospůdka uzavřena, ale nedaleko své služby ještě poskytoval kiosek. Dnes je toto místo zatopeno vodami přehrady.1


  1. JANDOVÁ R., HOLAKOVSKÝ M.: Dvě knihy o Velešíně, s. 112