Dřevěné chatky na skalní
  homoli u Kozákova poloostrova
Jedna je na úpatí skály a druhá na vrcholu