Ulice V domkách

Pohled ulicí s telefonním vedením, v pozadí věž bývalého kostela
            sv. Filipa a Jakuba.

Pohled z ulice Kaplická do ulice V Domkách. V pozadí je vidět věž kostela sv. Filipa a Jakuba.1


  1. JANDOVÁ R., HOLAKOVSKÝ M.: Dvě knihy o Velešíně s. 96, 97.