Černobílá fotografie Velešína ze 40.let, polní cesta od JZ.