Velešín od Borského rybníka

Černobílá fotografie Velešína ze 40.let, polní cesta od JZ.

Na pohlednici je dobře vidět cestu a vodárenskou věž.1 Je na ní patrné též vedení vysokého napětí, kudy v současnosti vede též přeložka silnice z Českách Budějovic do Lince. V poslední části cesty je dnes ulice V Úvoze.


  1. JANDOVÁ R., HOLAKOVSKÝ M.: Dvě knihy o Velešíně, s. 113,114.