Pohled na dolní část náměstí J. V. Kamarýta

Park na náměstí vydlážděném dlažebními kostkami.

Náměstí s kašnou, v pozadí kostel sv. Václava.1 Na pohlednici je vidět také obecní váha.


  1. JANDOVÁ R., HOLAKOVSKÝ M.: Dvě knihy o Velešíně, s. 113, 114; 119, 120; 92 - 94.