Pohled na náměstí z dolní části

Barevná litografie celého náměstí směrem nahoru, v povzdálí
            kostel sv. Filipa a Jakuba.

V popředí se nachází barokní mariánský sloup se sousoším. Sousoší bylo postaveno roku 1765.1 V pozadí je vidět věž bývalého kostela sv. Filipa a Jakuba.2


  1. JANDOVÁ R., HOLAKOVSKÝ M.: Dvě knihy o Velešíně, s. 119.
  2. JANDOVÁ R., HOLAKOVSKÝ M.: Dvě knihy o Velešíně, s. 96, 97.