Hlavní stránka > Místopis > Podél Malše > Římov >

Římov

V okolí dnešního Římova bylo slovanské osídlení nejpozději v 8. století. Vlastní vesnice byla založena pravděpodobně ve 13. století, první písemná zmínka o Horním Římově však pochází až z roku 1383. V roce 1395 je v Dolním Římově připomínána původní tvrz. počátkem 15. století zde majitelé panství vystavěli pevnou tvrz. V roce 1626 Římov získává majitel českokrumlovského panství Oldřich Eggenberg, který jej však ještě téhož roku daroval českokrumlovské jezuitské koleji. Ta měla jeho výtežek použít pro zajištění provozu chlapeckého semináře.

V polovině 17. století došlo k založení poutního místa s loretánskou kaplí a křížovou cestou. Kaple byla postavena jako kopie slavného Loreta v Itálii v letech 1648–1653 a kolem ní byly v letech 1652–1658 vystavěny čtvercové ambity. V letech 1672–1697 (?) byl na východní straně přistavěn kostel Sv. Ducha. Křížová cesta vznikala v okolní krajině postupně od roku 1658 až do první čtvrtiny 18. století.

Galerie:


Římov, celkový pohled,
      kostel, křížová cesta
      Hora olivetská (litografie
      Rakousko-Uhersko)
Celkový pohled, křížová cesta, Hora olivetská, kostel, Panna Maria Římovská v Loretě

Litografie (Rakoousko-Uhersko)
Římov, poutnický kostel, Hora Olivetská, Hora Kalvárie,
sv. Hrob, zámecká
restaurace

Litografie (Rakousko-Uhersko)
Římov celkový pohled, P. Maria Římovská v Loretě, křížová chodba před Loretou, kostel sv. Ducha s Loretou, Hora olivetská

Díky nadaci Jana Kryštova Malovce z Malovic zde od roku 1694 trvale sídlili dva jezuitští misionáři, starající se o duchovní zaopatření poutníků.

Někdy před rokem 1661 jezuité ve vsi založili školu a v letech 1671–1691 vystavěli na místě někdejší tvrze barokní zámeček. V roce 1771 byl jezuitský řád zrušen a Římovský statek se dostal do správy náboženského fondu, odkud jej v roce 1801 koupil kníže Josef ze Schwarzenbergu.


Černobílý celkový letecký pohled,
      řeka Malše, jez
Římov, jez na Malši

Průčelí zámečku s věžičkou
Římovský zámeček

Hladina Malše před jezem, lidé na loďkách
Římov -Partie u Jezu,
(na řece Malši)

Wikipedia: Římov (okres České Budějovice)[online]. Dostupné na WWW: https://cs.wikipedia.org

/wiki/%C5%98%C3%ADmov_(okres_%C4%8Cesk%C3%A9_Bud%C4%9Bjovice)

 • Louzek
 • Kaplice
 • Hrad Pořešín
 • Svatý Jan nad Malší
 • Velešín
 • Římov