Hlavní stránka > Místopis > Podél Malše > Pořešín >

Hrad Pořešín

Hrad nechal vystavět okolo roku 1260 na konci skalnatého klesajícího ostrohu Bavor II ze Strakonic. Ostroh který vybíhá ze západní strany do údolí řeky Malše je na jižní straně vymezen strmým údolím do řeky se vlévajícího potoka. První zmínka o Pořešínu pochází z roku 1312.V roce 1317 přešel hrad směnou na bratry z Vitějovic, kteří se na hradě usídlili, udělali z něho komfortní sídlo a začali se psát z Pořešína. Po vymření pánů z Pořešína a jejich strýců pánů z Maršovic připadl majetek císaři Zikmundovi, který hrad i s panstvím daroval po roce 1434 Oldřichovi z Rožmberka. Ten nechal hrad, do kterého by musel investovat a zabezpečovat jeho provoz okolo roku 1434 zbořit. Jako pustý je zmiňován k roku 1541

Galerie:


Zřícenina hradu Pořešín od Malše
Na pohlednici z počátku 20. stol. je vidět mimo torza hradby jádra a paláce v pohledu z nádvoří i třetí a druhý příkop.

Zřícenina hradu Pořešín, údolí řeky Malše
Torzo hradby jádra, palác v po-
hledu z nádvoří, třetí brána a druhá brána

Zřícenina Pořešín u Kaplice
Celkový pohled na ostroh, zá-
padní nároží prvého předhradí, interiér paláce a torzo hradby jádra

Zřícenina hradu pořešín
Palác zarůstající lesem
a torzo hradby jádra

  1. Hrad Pořešín [online]. Dostupné na WWW: http://www.poresin.wbs.cz//
  2. Hrad Pořešín Aktuality [online]. Dostupné na WWW: http://poresin.wbs.cz/Aktuality.html"
  3. Hrad Pořešín Fotografie [online]. Dostupné na WWW: http://poresin.wbs.cz/Aktualni-fotografie.html"
  4. Pořešín (hrad) - Wikipedie [online]. Dostupné na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%99e%C5%A1%C3%ADn_(hrad)"
  • Louzek
  • Kaplice
  • Hrad Pořešín
  • Svatý Jan nad Malší
  • Velešín
  • Římov