Západní boční křídlo tvrze

Nalevo je vidět severozápadní osmiboká věž, uprostřed západní boční křídlo a napravo jižní křídlo tvrze. Patrný je i val, který předcházel příkop.

V západním křídle byla při rekonstrukci v roce 2002 objevena kaple s pozůstatky původních fresek, zachovalo se též několik kamenných sedlových a lomených portálků, okna s přesahujícími parapety a zdobené okno v jižním průčelí západního křídla.1


  1. Cuknštejn [online]. [2. ledna 2019]. Wikipedie / Otevřená encyklopedie Dostupné na WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Cukn%C5%A1tejn>.