Jižní křídlo tvrze

Nejvíce do popředí vystupuje jižní křídlo, krerým prochází i vstupní brána do tvrze. Z této strany jsou val i příkop plně srovnány se zemí. Vlevo v pozadí je západní křídlo a úplně vlevo vzadu je severozápadní osmiboká věž.

Průjezd s bránou a gotickým portálem se nachází ve dvoupatrovém jižním křídle, které bylo přistavěno z vnější strany hradby a pohltilo tak původní vstupní věž.1


  1. Cuknštejn [online]. [2. ledna 2019]. Wikipedie / Otevřená encyklopedie Dostupné na WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Cukn%C5%A1tejn>.