Východní boční křídlo tvrze

Burg Zuckenstein bei Gratzen O. D.

Základ současné pozdně gotické tvrze nechal postavit mezi lety 1488 a 1491 Vilém Pouzar z Michnic. Jednalo se o obě boční křídla tvrze spojené hradbami s předstupující vstupní věží a příkop s valem. 1

Na pohlednici je uprostřed východní boční křídlo, nalevo jižní křídlo, a napravo vzadu severozápadní věž. V rovinatém terénu byly důležitou součásti obrany i rybníky. V době pořízení fotografie byl pozústatek jednoho z nich zachycen.


  1. Cuknštejn [online]. [2. ledna 2019]. Wikipedie / Otevřená encyklopedie Dostupné na WWW: <https://cs.wikipedia.org/wiki/Cukn%C5%A1tejn>.