Hlavní stránka > Místopis > Novohradsko >

Novohradsko

Centrem Novohradska je město Nové Hrady, které můžeme chápat jako jihovýchodní vstupní bránu do Novohradských hor. Krajina Novohradska má pestrý reliéf. Převážně rovinatý terén (ležící částečně ještě v CHKO Třeboňsko) kolem obcí Petříkov, Hranice, Žár se postupně zvedá a přes Nové Hrady a Horní Stropnici přechází do kopců a prvních významných vrcholů Novohradských hor. Novohradsko má především dvě jeho centra – Nové Hrady a Horní Stropnice.


  1. NOVOHRADSKO DOUDLEBSKO / POPIS - NOVOHRADSKO [online]. [cit. 30. prosince 2018]. Dostupné na WWW: <http://www.novohradsko-doudlebsko.cz/wpcproduct/popis-novohradsko/>.
  • < Místopis
  • Nové Hrady
  • Hojná Voda
  • Dobrá Voda
  • Horní Stropnice
  • Cuknštejn