Hlavní stránka > Místopis > Benešovsko > Malonty

Malonty

První písemná zmínka o obci je z roku 1360. Zakladateli Malont byli němečtí kolonisté, kteří byli povoláni od pánů z Michalovic z Horních Rakous do Čech, aby zde vymýtili lesy. Tito osídlenci založili v okolí obce dvě sklárny, měli i dva domy s právem vařit pivo. V roce 1387 přecházejí Malonty spolu s velešínským a benešovským panstvím na Petra II. Roku 1456 patřily Malonty Jakubu Czandlovi. 17.6.1483 zastavil Petr Vok z Rožmberka úroky ze vsi Malonty. Malonty v té době tvořili vlastní rychtu a patřily k nim i osady Meziříčí a Jaroměř. V roce 1611 přešly na pány ze Švamberka a po bitvě na Bílé hoře, v roce 1620, přecházejí Malonty do majetku hraběte Buquoye (panství novohradské).

První písemná zpráva o zdejší škole je z roku 1686.

Kostel sv. Bartoloměje je původně gotická kaple sv. Kateřiny, založená v 1. polovině 14. století. Roku 1400 přistavěn presbytář, koncem 15. století byl kostel rozšířen na dvoulodní chrám. Zařízení kostela je barokní.1 yp>


  1. Obec Malonty oficiální internetové stránky > Malonty -o obci > - Historie obce [online]. [cit. 31. prosince 2018]. Dostupné na WWW: <https://www.obecmalonty.cz/historie-obce>
  • < Benešovsko
  • Benešov nad Černou
  • Malonty