Hlavní stránka > Věda > Odkazy na zdroje informací

Odkazy

FEYNMAN, R. P. O povaze fyzikálních zákonů z anglického originálu Character of Physical Law, vydaného nakladatelstvím Penguin Books, Londýn 1992, přeložili Jana a Tomáš Ledvinkovi., 2. doplněné vydání, Praha: AURORA, 2001

ISBN 80-85974-86-X


NIETZSCHE, F. Filosofie v tragickém období Řeků Jan Březina, Úvod do řeckého metafyzického myšlení ve Votobii 1. vydání, Olomouc: Votobia, 1994

ISBN 80-85619-44-X


PETŘÍČEK, M.Úvod do současné filosofie 1. vydání , Praha: ,

ISBN


RÁDL, E. Dějiny filosofie, novověk reprint 1. vydání (Jan Laichter 1933), Praha: Votobia, 1999

ISBN 80-7220-064-X SCHLEGELOVÁ, J. Základy filosofie 1. část, 1. vydání, Praha: nakladatelství S & M, 1996

ISBN 80-900096-4-6TRTÍK, Z. Dějinně - filosofické pozadí theologie, 1. vydání, Praha: Ústřední církevní nakladatelství (ÚCN), 1958, (Skripta Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze)TRTÍK, Z. Komparativní symbolika, Praha: Ústřední církevní nakladatelství (ÚCN), 1962, (Skripta Husovy československé bohoslovecké fakulty v Praze)TULKA, J. Společenské vědy do dlaně pro střední školy 1. vydání, Havlíčkův Brod: nakladatelství Fragment, 2003

ISBN 80-7200-718-1Z ekumeny, Papež nevyhlásí nové mariánské dogma. Český zápas čtrnáctideník Církve československé husitské, 1. vyd., 1997, č. 19, s.